Nyomtatás

A cég tevékenysége

Fõ tevékenységünk a közterületi reklámozás. A reklámtevékenység keretében klasszikus euro méretû (5,04 x 2,38 méter) óriásplakát felületeket telepítünk és adunk bérbe az ország egész területén, gazdasági és társadalmi célú üzenetek közvetítése céljából. A magas minõségû szolgáltatásnyújtás mellett köteleztük el magunkat.

Ennek érdekében a már meglévõ és a cég folyamatait teljes egészében átfogó számítógépes rendszer mellett más közterületi reklámcégekkel és a Szonda Ipsos piackutató céggel együtt részt veszünk az egységes táblaminõsítõ rendszer kialakításában. Az ennek eredményeként létrejött Szonda Speciál program lehetõvé teszi a közterületi reklám más médiumokkal egyenértékû tervezhetõségét.

Ügyfélkörünk közvetlen ügyfelekbõl és ügynökségekbõl tevõdik össze.

A cégünknél fõ folyamat a hirdetési tevékenység, melynek szabályozása során az aktuális jogi szabályzók és legújabb szakmai irányelvek betartása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a megrendelõink és partnereink igényeire, megelégedettségeire és érdekeire. A támogató folyamatok közé a menedzsment, a pénzügy, a monitoring folyamatok, a szerzõdések aktualizálása, az anyagbeszerzés, a karbantartás, a munkakörnyezet kialakítása, és a dokumentumkezelés tartoznak, melyek közvetve szintén a megrendelõk megelégedettségének szem elõtt tartása mellett történik. A vezetési folyamatok közé az erõforrás-gazdálkodás, a belsõ kommunikáció, a munkatársi képzés illetve az információáramlás szabályozása tartozik.

Kereskedelmi tevékenység

•  Óriásplakát kampányok táblaszintû megtervezése és lebonyolítása
•  Médiatervezés és vásárlás, plakátok legyártatása alvállalkozó nyomda bevonásával
•  A kampány utólagos hatásvizsgálatának elkészítése, összehasonlító elemzések elvégzése kívánt célcsoportra, idõszakra, termékre
•  A kampányok ellenõrzése és fotódokumentáció elkészítése

Mûszaki tevékenység

•  táblahelyek felkutatása,
•  bérleti szerzõdés megkötése,
•  táblatervezés,
•  építési engedélyeztetés,
•  tábla építtetése alvállalkozóval,
•  általános mûszaki monitoring.